...

μηχανολογικος σχεδιασμος

3D σχεδιασμός μηχανημάτων και εξαρτημάτων

  • Ακρίβεια - Ο μηχανολογικός σχεδιασμός απαιτεί απόλυτη ακρίβεια στις διαστάσεις των συνεργαζόμενων εξαρτημάτων. Μόνο με τον 3D σχεδιασμό και την δημιουργία του αντίστοιχου συναρμολογήματος είμαστε βέβαιοι για την σωστή συνεργασία των εξαρτημάτων.
  • Έλεγχος - Προτού βγεί κάτι στην παραγωγή γίνονται στον υπολογιστή (με εξειδικευμένο software) όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι (στατικά, κινηματικά, έλεγχος ανοχών) έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι για την σωστή λειτουργία.

μηχανολογικος Σχεδιασμος

Σαν καλοδουλεμένη μηχανή